Digitalisering

Vill du med digital teknik skapa nya värden i företaget så finns en affärsutvecklingscheck. Det kan vara en digital strategi, nya affärsmodeller eller insatser som förändrar företagets verksamhet och processer. Ren produkt- eller tjänsteutveckling kan checken dock inte gå till. För 2018 har Västra Götalandsregionen fått ett anslag av Tillväxtverket på 8 mkr. Sista ansökningsdag är 1 september, men pengarna kan ta slut innan dess.

Ditt företag kan söka 50 000- 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  •  2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning

Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning. Projekttiden ska vara högst ett år. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad ?

Kan du svara JA på frågorna i länken? Isåfall:Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)  eller PDF ( i vissa webbläsare högerklicka och spara länk som) 

Därefter mejlar du den till: regionutveckling@vgregion.se. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen Regional Utveckling, Koncernstaben Box 1091 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. Under sommaren fram till 15 augusti hanterar vi bara frågor och intresseanmälningar i mån av tid.

Prioriteringen av intresseanmälningar görs därefter gemensamt av Västra Götalandsregionen, ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan stödja din intresseanmälan så ber vi dig att först läsa igenom Så ansöker du om affärsutvecklingscheck. Avslutningsvis skickar du in ansökan genom att gå in på portalen Min ansökan.

Partnerskapet har sitt sista möte före sommaren den 19 juni. Höstens första möte blir den 29 augusti. Vi behöver din intresseanmälan ett par veckor före mötena.

Kontakter på Västra Götalands regionen hittar du längre ner på sidan. Kontakt på Almi är: Helene Öhrvall 

Utbetalning

Efter att ditt företag har gjort aktiviteterna enligt beslutet och fakturorna är betalade kan du ansöka om utbetalning. Sista datum för att ansöka om utbetalning står på beslutet. Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Här finns en guide för utbetalning. När du läst den kan du gå till portalen "Min ansökan"

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld lägesrapport- eller Ifylld slutrapport
- Ifylld verifikatsammanställning
- Betalade fakturor
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)
- Anställningsavtal, CV samt lönespecifikation (om ni har projektanställt för checken)

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer

Jane Boyton

Telefonnummer

Marianne Gustafsson

Telefonnummer

Moa Boéthius Lind

Telefonnummer