Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd vid företagsetablering i Västra Götaland

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Göteborg. Den går i drift 2025 och skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.
Fotograf: Northvolt/Volvo Cars

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Västra Götaland? Västra Götalandsregionen (VGR) bidrar till regional samverkan mellan de delregionala etableringsaktörerna

Anledningarna att investera i Västra Götaland är många. Här är några exempel särskilt värda att nämna:

  • Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen. 
  • Västra Götaland är en av Sveriges främsta industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från råmaterial till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell tillverkning.
  • 30% av Sveriges utrikeshandel och 50% av landets containertrafik går genom Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn och Göteborg-Landvetter Airport är en internationell och Sveriges näst största flygplats.  
  • Fram till år 2035 ska Göteborg bland annat bygga bostäder, lokaler och infrastruktur som del i en satsning på 1 000 miljarder kronor.

Fler intressanta skäl för att etablera sig i Västra Götaland

Nyckelsektorer/fokusbranscher

Delar av näringslivet och relaterad forskning utmärker sig på flera positiva sätt, och bildar fem områden av särskilt stor betydelse för Västra Götalands konkurrenskraft och kapacitet till omställning, eller styrkeområden. De är:
1) Hållbar industri
2) Hälsa och life science
3) Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
4) Framtidens mobilitet
5) Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

VGR:s stödmöjligheter

Så här ser våra stödmöjligheter ut:

  • VGR bidrar vid behov med strategiska resurser och kompetenser
  • VGR medfinansierar infrastrukturer och innovationsmiljöer som ökar attraktionskraften och etableringsviljan genom att erbjuda samverkansplattformar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, det vill säga Science Parks, inkubatorer, industriella utvecklingscenters, kollektivtrafik, kultur med mera.
  • FoUU-finansiering och koppling till forskningsmiljöer (totalt cirka 400-500 miljoner kronor per år)
  • Finansiellt direktstöd till företag vid expansion eller nyetablering (Såddlån 850 000 kronor med mera)

Statistik och underlag

Vill du ha åtkomst till samhällsanalyser och statistik för att lättare kunna få ett bättre beslutsunderlag? Statistik- och analysportalen är en ämnesfiltrerad samlingssida för publikationer och statistiksidor. Här kan du ta del av statistik och analyser inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Portalen innehåller också ämnesrelevanta länkar till externa statistiksidor och rapporter.

Analysportalen

Regional samverkan för etablering

cropped-vgr22-kodelregionala20etableringsaktc3b6rer_01065.jpg

VGR bidrar till regional samverkan mellan de delregionala etableringsaktörerna och Business Sweden i deras uppdrag att främja företagsetableringar i delregionerna och nationellt.

Position Väst

Position Väst består av 17 västsvenska kommuner som samverkar för att underlätta företagsetableringar. Med mer än 170 år av industriell utveckling och produktion har man ett fokus på hållbar utveckling, där både samhället och företagen byggt upp unika styrkor inom cirkulära affärsmodeller och flöden. Här finns allt som krävs för en framgångsrik satsning i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

Position Väst har tre starka fokusbranscher: trä, marint och logistik. 

Position Väst

Business Region Göteborg

Göteborgsregionen med 14 kommuner är en av de snabbast växande stadsregionerna i Europa och har under många år haft en stark tillväxt, både vad gäller befolkning och ekonomisk aktivitet. Här finns tillgång till kompetens, nätverk samt en unik samverkansanda mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Göteborgsregionen har testbäddar, science parks, innovationslaboratorier, nätverk och mötesplatser. År 2030 kommer Göteborgs arbetsmarknadsområde att omfatta ungefär 1,8 miljoner invånare, jämfört med 1,4 miljoner invånare idag.

Delregionen har flera starka fokusbranscher, där fordonsindustri, livsvetenskap och logistik är bland de största. Men man arbetar också aktivt med IKT, urban utveckling, detaljhandeln och tech-industrin.

Business Region Göteborg

Business Region Skaraborg

Skaraborg omfattar 15 kommuner och är på väg att bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion, med ett differentierat näringsliv och många företag som är ledande inom sina branscher. Här finns en blandning av etablerade företag som fortsätter att utveckla nya generationers produkter, yngre bolag som skapar nya affärsmöjligheter i framtidens högteknologiska branscher och unika kluster som attraherar talanger och bidrar till innovation.

Skaraborg har en unik spets inom bland annat branscherna gaming och dataspelsutveckling, fordon, möbler och logistik. Delregionen har också fler starka områden, så som livsmedel, e-handel samt sten- och mineralull.

Business Region Skaraborg

Business Region Borås

Boråsregionen består av åtta kommuner som samverkar för att lyfta hela delregionen och sudda ut kommungränserna. Man har en unik position i Sverige inom entreprenörskap och affärsutveckling. Idag finns väletablerade logistik- och e-handelsföretag tillsammans med spännande startups, lärosäten och spetsforskning. Här får du alla förutsättningar för att investera och etablera din verksamhet.

Borås har tre starka fokusbranscher: IKT, fordonssäkerhet och testbäddar.

Men delregionen arbetar också aktivt med logistik, distribution och textilindustrin.

Business Region Borås

Business Sweden

Business Sweden är Sveriges nationella aktör som arbetar både med exportfrämjande insatser och utländska investeringar. De har kontor och personal runt om i världen, och är en värdefull resurs för företag som vill investera eller etablera sig i Sverige.

Etableringsaktörerna i Västra Götaland är regionala partners till Business Sweden och har tillgång till deras spetskompetens, service och nätverk när det gäller internationella etableringar och investeringar i Sverige.

Business Sweden

Exempel på större etableringar

Nedan syns nyheter från VGR om etableringar som genomförts i Västra Götaland.

Northvolt batterifabrik i Göteborg

Dana elmotorföretag i Åmål

Vy över Lindholmen Science Park med människor som passerar över torget framför

Inkubatorer och Science Parks

I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science park som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

Statistik och publikationer

Här hittar du fakta, statistik och analyser kring befolkning, konjunktur, arbetsmarknad med mera i Västra Götaland.

Leva och bo i Västra Götaland

Vill du starta ett nytt liv i Västra Götaland? I Västra Götaland ges du möjlighet till ett gott liv med balans mellan ett stimulerande arbete och en rik fritid i en region som strävar efter att ligga i framkant inom utvecklingen.

Profilbild av Andreas Albertsson

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - Science parks, industri, IUC, etablering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-31 13:44