Socialt entreprenörskap

Social ekonomi är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin bedrivs huvudsakligen inom ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kooperativ eller stiftelser och är fristående från den offentliga sektorn. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och omsätta dem i praktisk handling. Socialt entreprenörskap handlar om arbeta med nyskapande idéer som är till nytta för andra människor.

Projektutlysningar

För att stimulera idéer som bidrar till socialt hållbar utveckling i Västra Götaland, har regionutvecklingsnämnden ibland utlysningar inom  socialt entreprenörskap då organisationer inom social ekonomi utan vinstintresse (ideella föreningar, kooperativ, stiftelser mm) kan söka projektmedel. 

För närvarande finns ingen projektutlysning inom socialt entreprenörskap. När nästa utlysning är aktuell, kommer informationen att publiceras på den här sidan.

Projektutlysningar inom socialt entreprenörskap gör som en del av genomförandet av programmet för social ekonomi. Länk till programmet för social ekonomi

Läs mer om utlysningar inom socialt entreprenörska (informationsblad) 

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post