Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samhällsentreprenörskap

Fem händer som håller varandra i en ring

Projektutlysningen har stängt. Beredning av projekten pågår och besked lämnas till de som har sökt projektmedel inom åtta veckor.

 

 

Vad är samhällsentreprenörskap?

Samhällsentreprenörskap är initiativ som främjar till exempel ökad sysselsättning, nya arbetssätt, utveckling inom föreningslivet, lokal utveckling/utveckling av en ort, ökad samverkan och nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling.

Ansökan

Projekttid: 12 månader, 1 januari – 31 december 2020.
Sökbart belopp: 100 000 – 150 000 kronor
Finansiering: VGR finansierar högst 50 procent av projektet. Övrig finansiering kan komma från den egna organisationen eller från externa finansiärer. Även ideellt arbetad tid kan användas som medfinansiering. 
Projektmedel kan beviljas för genomförandeprojekt eller som förstudiemedel för att utveckla ett större projekt med annan finansiering.
Sista ansökningsdag: onsdag 23 oktober 2019
Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.

Stöd när ni ska söka

De delregionala nätverken inom social ekonomi erbjuder stöd i ansökningsprocessen och ordnar idéträffar. Se information nedan för att se vad som gäller i just din delregion. 

Fyrbodal:
Lisa JonssonLisa Jonsson lisa.jonsson@sv.se tel 010-3300946

Göteborgsregionen:
Pia Svanqvist piasvanqvist@gmail.com tel 076-8081396
Diana Ghinea diana.ghinea@coompanion.se tel 073-375​62​05

Sjuhärad:
Janne Nolin janne@hemgarden.nu tel 0722-180155
Camilla Karlsson
camilla@borasfhsk.se tel 0703-177610

Skaraborg:
Kristina Berneholm kristina.berneholm@coompanion.se tel 0703-224618
Helena Dahlström helena.dahlstrom@coompanion.se tel 0703-961059


Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till aktörer inom social ekonomi i Västra Götaland. Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bidrag ges inte till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Vad kan du söka för?

Projektutlysningen utgör en möjlighet för mindre föreningar och organisationer att förverkliga innovativa idéer och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det kan röra sig om projekt som exempelvis stimulerar och tillvaratar idéer för att skapa sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan, lokal utveckling/utveckling av en ort, nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling.

Ni kan söka projektmedel för att utveckla föreningens verksamhet med nya metoder, tjänster med mera. Utveckla gärna era idéer tillsammans med andra föreningar, företag, offentliga aktörer eller andra som ni inte brukar samverka med. 

Bedömning

Urval  sker i konkurrens med andra sökande. 

Projektet ska vara innovativt och nyskapande utifrån utlysningens inriktning och realistiskt genomförbart. Projektägare ska kunna visa att de har tillgång till en stabil organisation med tillräckliga administrativa resurser. I bedömningen tas hänsyn till lokala utvecklingsbehov samt en regional fördelning av projektmedlen. I ansökan ska framgå hur projektets verksamhet kommer att arbeta med nya idéer inom social ekonomi.

Bedömning och prioritering av inkomna projektansökningar görs i samverkan med representanter från social ekonomi genom de fyra delregionala nätverken, samt politiska representanter från Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER). De slutgiltiga projektbesluten fattas av Västra Götalandsregionen. Besluten kan inte överklagas.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-19 11:18