Artiklar med goda exempel

Goda exempel kring biogas i Västra Götaland

Kommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan. – Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss näringslivet, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen.

Proportionerna och skalan i projektet GoBiGas är svåra att greppa. Men storskalig produktion av biogas är nödvändig om vi ska nå målet om fossilfria transporter 2050, menar Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.

Ett breddat och gränsöverskridande samarbete ska öka användningen av biogas. Och Västra Götalandsregionen driver frågan om långsiktiga nationella spelregler för branschen.

En mix av olika drivmedel och en kraftigt ökande andel biodrivmedel i framtiden. Det kan bli verklighet visar rapporten “Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” från f3.

De flesta tycker att biogas är bra men många ställer frågan: Stämmer det som sägs om biogasens nyttor fortfarande? Det har varit utgångspunkten för ett projekt med aktörer från hela biogaskedjan, framförallt från Västsverige. Man arbetade tillsammans för att identifiera målgrupper och områden där argumenten för biogas behöver förtydligas.

Produktionen av biogas är igång. Allt fler bilföretag tillverkar gasbilar och antalet tankställen ökar sakta men säkert. Med de erfarenheterna i ryggen tar FordonsGas Sverige nästa steg: – Nu vill vi få de tunga transporterna att använda flytande metan som drivmedel, säger företagets VD Bo Ramberg.

Innovatum har haft en stor betydelse i uppbyggnaden av Biogas Brålanda, det unika konceptet för framställning av biogas från gödsel och livsmedelsrester. Nu har Biogas Brålanda gjort skillnad för inte bara Sveriges utan hela EU:s biogasproducenter.