Genomförda aktiviteter

En rad seminarier har anordnats inom ramen för eller med finansiering från Biogas Väst. Här kan du ta del av dokumentation och presentationer från dessa tillfällen.

På efterfrågan från flera i nätverket bjöd Biogas Väst in till ett frukostseminarium om aktuella frågor på nationell nivå den 21 november 2017 i Göteborg.

2017 års Biogas Väst-konferens hölls i Göteborg den 6 oktober. Presentationer och film från konferensen hittar du här. Programmet innehöll allt från en europeisk utblick till senaste nytt från mångfalden av västsvenska aktörer och projekt.

Västra Götalandsregionen och Region Skåne bjöd utvalda regioner och landsting till ett rundabordssamtal om vad regionerna kan göra för biogasutvecklingen.

Intresset för att använda biogas inom andra sektorer än som drivmedel till fordon har ökat den senaste tiden.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29