Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040 - ett redskap för att öka takten

Publicerad: Uppdaterad:
Staplar över utsläpp över ett sjölandskap
Fotograf: Foto: Dagjoh, CC BY-SA

Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

VGR har själv inte rådighet över alla åtgärder och verktyg för att kunna uppnå utsläppsminskningen. Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som Västra Götalandsregionen gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning. Kommuner som vill kan ta fram sin egen koldioxidbudget eller arbeta med en årlig takt för att minska utsläppen i linje med Västra Götalands koldioxidbudget.

- Koldioxidbudgeten kommer att skapa ett tydligt politiskt ramverk om hur vi på ett effektivt sätt kan nå upp till Parisavtalets mål. Den blir på så sätt ett viktigt redskap i att öka takten i klimatarbetet i Västra Götaland, menar miljönämndens ordförande Magnus Berntsson (KD).

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040

Utsläpp per år, om man följer budget - mindre ackumulerade utsläpp

Så ska VGR använda budgeten

Koldioxidbudgeten ska tillämpas på följande tre sätt av Västra Götalandsregionen

  1. som sammanställning i samband med årsredovisningen
  2. som ett verktyg för genomförandet av mål -och strategidokument
  3. som grund för en årlig extern genomlysning av klimatarbetet av forskare.

Miljönämnden ansvarar

Miljönämnden har det samordnande ansvaret för uppföljning och genomförande av koldioxidbudgeten för Västra Götaland, med stöd av Koncernkontoret.

Vad är en koldioxidbudget?

Den globala koldioxidbudgeten är den beräknade totala mängd koldioxid - det utsläppsutrymme - som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas i tid och rum och därigenom uttryckas som årliga koldioxidbudgetar.

Det är detta arbete som gjorts av Uppsala Universitet för svenska kommuner, regioner och län för åren 2020-2040. Genom att en beräkningsmodell används av många kommuner och regioner så kan minskningarna av utsläppen jämföras med varandra.

Eftersom en geografiskt nedbruten koldioxidbudget står i relation till den globala budgeten som beräknas av FN:s klimatpanel IPCC så kan den förändras i kommande rapporter. Det kan påverka Västra Götalands budget både positivt och negativt. Det blir då möjligt att uppdatera koldioxidbudgeten utifrån nya beräkningar från IPCC.

Mer om hur VGR arbetar med klimatfrågan

VGRfokus artikel om förslaget till koldioxidbudget februari 2020


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-09 07:04