Miljö

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Tillsammans med viktiga aktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer vill vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion är priorierat. 

Inom Västra Götaland finns en lång rad initiativ som du kan bli del av. Genom nätverk, projektstöd och samverkansmiljöer finns möjlighet att utveckla spännande idéer. 

Senast uppdaterad: 2018-11-15 11:27