Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biogas

Biogassystemet är ett exempel på en cirkulär hållbarhetslösning som löser flera samhällsproblem samtidigt. Västra Götalandsregionen främjar biogas och en viktig insats är fortsatt stöd till Biogas Väst som en plattform för strategisk samverkan mellan västsvenska aktörer.

Biogasen ger samhällsnytta både som inte bara löser en avfallsfråga utan ger

  • ett klimatsmart bränsle
  • en förnybar råvara för kemiindustrin
  • en restprodukt i form av biogödsel som återför växtnäring till marken.

En lokal produktion kan dessutom bidra till fler lokala gröna jobb och till ökad försörjningstrygghet.

Västsverige ledande på biogas

Västsverige ligger i framkant internationellt sett och är den region som tillsammans med Skåne har störst potential för produktion av biogas från avfall och restprodukter. Även inom förgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande inom forskning och utveckling.

Flera västsvenska kommuner är ledande i landet när det gäller att sortera ut det gröna avfallet, lantbrukets potential har omsatts till konkreta satsningar, avloppsslam blir fordonsbränsle och en rad aktörer driver forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Biogas Väst

En viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är att en stark aktörssamverkan byggts upp under 20 år genom samverkansplattformen Biogas Väst.

Biogas Väst utvecklades runt år 2000 genom ett projekt med Business Region Göteborg som huvudman och Västra Götalandsregionen som delfinansiär. Under perioden 2011-2017 var Västra Götalandsregionen genom miljönämnden huvudman för Biogas Väst, i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som också medfinansierar arbetet. Sedan 2018 är Energikontor Väst huvudman till Biogas Väst. 

Biogas Väst samlar aktörer i biogaskedjan för strategisk samverkan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och till forskning. 

Biogas Väst

Sök projektmedel 

I miljönämndens uppdrag ingår påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner och att erbjuda projektmedel för regionala utvecklingsinsatser som driver på biogasutvecklingen i olika led av värdekedjan. 

Har ni projekt på gång som kan öka användning och produktion av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta?

Sök stöd för projekt

Kraftsamling biogas 2021-202? 

xx nytt dokument från SOFIA

Vad är skillnaden mellan biogas och naturgas?

Både biogas och naturgas är metangas. Biogas framställs i kretsloppet av naturliga biologiska processer, medan naturgas är en fossil gas som hämtas i jordskorpan.

Medan naturgasen släpper ut växthusgaser som motsvarar cirka 80 procent av oljans utsläpp, tillför biogasen inga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tvärtom kan biogas framställd av gödsel minska utsläppen ytterligare eftersom gödselns läckage av växthusgaser minimeras.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. När man kör på fordonsgas är det alltså i vissa fall biogas man har i tanken och i andra fall en blandning av biogas och fossil naturgas.

Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och står nu för i genomsnitt cirka 85 procent. För långväga transporter med tung lastbil används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).


Senast uppdaterad: 2022-01-20 14:54