Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040

Symboliska staplar över utsläpp visas över vy på sjö- och landskap
Fotograf: Foto: Dagjoh, CC BY-SA

Regionstyrelsen beslutade januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Västra Götalandsregionen (VGR) har själv inte rådighet över alla åtgärder och verktyg för att kunna uppnå utsläppsminskningen. Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som Västra Götalandsregionen gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning. Kommuner som vill kan ta fram sin egen koldioxidbudget eller arbeta med en årlig takt för att minska utsläppen i linje med Västra Götalands koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten ska tillämpas på följande sätt av VGR

  1. som sammanställning i samband med årsredovisningen
  2. som ett verktyg för genomförandet av mål -och strategidokument
  3. som grund för en årlig extern genomlysning av klimatarbetet av forskare.

Miljönämnden har det samordnande ansvaret för uppföljning och genomförande av koldioxidbudgeten för Västra Götaland, med stöd av Koncernkontoret.

I och med att vår koldioxidbudget påverkas av tidigare års utsläpp, både regionalt och globalt, behöver budgeten uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen av Västra Götalands koldioxidbudget visar att det från 2023 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 12 procent för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040

Koldioxidbudget Västra Götaland interaktiv rapport

Rapport Koldioxidbudget Västra Götaland oktober 2022 (pdf)

Forskarråd

Sex forskare har 2021 fått i uppdrag av Västra Götalandsregionens miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Profilbild av Lise Nordin

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030 , Rådet för industriomställning Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – Klimat 2030
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-01 14:14