Parasportstipendium

Varje år delar Västra Götalandsregionen ut 150 000 kronor i stipendium till aktiva idrottare med funktionsnedsättning, lag eller ledare. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma personer som har gjort utmärkta prestationer och som är förebilder för andra att börja idrotta.

Ansökningar om Parasportstipendiet 2018

I år har 27 ansökningar kommit in. 21 ansökningar avser aktiva idrottsutövare, enskilda eller lag/föreningar. 6 ansökningar avser ledare/tränare.

Beslut om parasportstipendiat fattas av kommittén för mänskliga rättigheter den 7 juni 2018. Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018.

Riktlinjer för stipendierna

Vill du veta mer om hur du nominerar, hur nomineringarna bedöms och vem som fattar beslut? Läs riktlinjerna för kommittén för mänskliga rättigheters stipendier:

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheter stipendier.pdf

En film om parasportstipendiet

Vi har bett två tidigare stipendiater berätta om vad stipendiet har betytt för dem. I filmen träffar vi Peter och Nicolina som har var sin berättelse. Filmen finns textad på svenska och engelska, och hörsel- och syntolkad.

Alla filmerna ses bäst i helskärmsläge på en dator.

Här finns tidigare stipendiater listade

Textad på svenska

Textad på engelska

Hörseltolkad version

Syntolkad version

Vania Costa Timback

Regionutvecklare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-13 08:45