Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Människorättsbaserat arbete

Två män kramas

Västra Götalandsregionens verksamheter ska arbeta människorättsbaserat, eller som det ibland också kallas rättighetsbaserat. Men vad innebär det?

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter ska omsättas till praktiskt arbete på alla nivåer i vår organisation. FN:s utvecklingsorgan har enats om vad människorättsbaserat arbetssätt innebär och i Västra Götalandsregionen har nu tre verksamheter testat och anpassat FN:s definition för att passa bättre hos oss. De tre verksamheterna är Angereds Närsjukhus, delar av psykiatriverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Psykosvård Nordost och Avdelning 242 – samt Bohusläns museum och Västarvet.

Film förmedlar vad arbetet innebar

För att lättare kunna förmedla vad arbetet med piloterna innebar för alla inblandade har vi tagit fram flera korta filmer. Här kan du titta på filmerna.

5 steg i rätt riktning – vägledningar

Utifrån erfarenheterna av människorättsbaserat arbete har vi tagit fram två vägledningar. En vägledning som framförallt riktas till dig som ska starta upp ett människorättsbaserat arbete i din verksamhet. Projektet ”Att komma till sin rätt” har tagit fram en vägledning som framförallt syftar till att ge dig som rättighetsbärare redskap för att öka din egenmakt och inflytande i ditt liv och över till exempel din egen vård. Vägledningarna innehåller fyra principer och fem steg med inspirerande exempel från verksamheter som redan testat. Det finns inget facit och ingen enkel checklista. Arbetet måste alltid utgå från de förutsättningar som finns för er och de människor verksamheterna är till för, rättighetsbärarna. Kärnan i ett människorättsbaserat arbete är dock alltid att sätta människans värdighet och egenmakt i centrum och att utgå från principerna om jämlikhet, delaktighet, ansvar och transparens.

5 steg i rätt riktning – för dig som skyldighetsbärare

Five steps in the right direction

5 steg i rätt riktning - för dig som rättighetsbärare

Målet med mötet

Målet med mötet är ett stöd för att följa principerna för människorättsbaserat arbete. Det kan användas vid arbetsplatsträffar (APT), verksamhetsmöten och projekt, och för att följa upp mål, resultat och processer.

Målet med mötet

The aim of the meeting

Kortlek - Mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbete

Med hjälp av den här kortleken kan vi i våra verksamheter öva på mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbete. Nedan kan du ladda ner instruktioner för gruppövning samt kortlek för utskrift. 

Instruktioner för gruppövning

Kortlek för utskrift - svenska

Kortlek för utskrift - engelska

Rapport från forskare som följt projektet

Projektet har följts av följeforskare från konsultföretaget MR-piloterna som i oktober 2015 färdigställde sin slutrapport.

Slutrapport: "Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken"

Sammanfattning av slutrapport: "Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken"

Några effekter av projektet 

Följeforskningen konstaterar bland annat att ingen av verksamheterna ännu full ut arbetar människorättsbaserat men att alla tre har tagit viktiga steg. Västra Götalandsregionen arbetar nu vidare med att tillvarata och sprida erfarenheterna av projektet. Några tydliga effekter kan ses i samtliga verksamheter, exempelvis:

  • Legitimitet för nya arbetssätt
  • Ökad kunskap om mänskliga rättigheter
  • Projektet har skapat viktiga forum/utrymme reflektion
  • Tydligare kopplingar mellan mänskliga rättigheter och det egna arbetsuppdraget
  • Perspektivskifte från människor med bara behov till människor med rättigheter

Konkret har projektet inneburit många olika saker i de olika verksamheterna:
I psykosvården har det t ex inneburit minskad användning av tvång (i stort sett ingen bältesläggning), säkerställande av rätten att rösta i allmänna valen för patienter inom slutenvården samt stor ökning av delaktigheten hos patienterna eller egenspecialisterna som vi numera säger.

Artikel från Kommunalarbetaren november 2015 "Hon vill skrota bältessängen"

På museet har projektet t ex inneburit en mer normmedveten webb, mer genomtänkt representation i utställningarna och förbättrad fysisk tillgänglighet.

På närsjukhuset har delaktigheten bland rättighetsbärarna ökat och sjukhusledningen har utlyst uppdrag som MR-mentorer för hållbart ansvar. MR-mentorerna är medarbetare som har fått utökat uppdrag att driva utvecklingsarbete för mänskliga rättigheter inom ramen för sin tjänst med tydligt mandat och resurser.

Emma Broberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-15 13:50