Vidgat deltagande i kulturlivet

Vidgat deltagande i kulturlivet

Målet handlar om att fler ska kunna ta del av och utöva kultur. När vi delar ut stöd till kulturinstitutioner och det fria kulturlivet ställer vi krav på att deras arbete ska främja mänskliga rättigheter. I handlingsplanen fokuserar vi särskilt på rätten till kultur för nationella minoriteter, människor på flykt samt barn och unga.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:30