Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor

Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor

Målet handlar om att skapa bättre förutsättningar för invånare att välja vilken verksamhet de vill besöka och kunna förbereda sitt besök. Idag innehåller Tillgänglighetsdatabasen (TD) information om besöksmål utifrån den fysiska tillgängligheten. Vi ska bredda TD så att invånare även kan hitta information om exempelvis verksamhetens kompetens i hbtq- eller barnrättsfrågor.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:31