Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna

Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna

Målet handlar om att information till invånare ska vara tillgänglig, lätt att förstå och finnas på flera språk. Vi ska även göra en normkritisk granskning av vgregion.se för att analysera vilka den riktar sig till och hur olika grupper framställs och representeras.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:31