Systematisk dialog med invånarna

Systematisk dialog med invånarna

Målet handlar om att stärka invånarnas delaktighet och inflytande. Ett forum för ökad delaktighet är Demokratitorg, där politiker möter gymnasieelever. Ett annat forum är kommittén för mänskliga rättigheters samråd, där politiker möter föreningar som arbetar för stärkta rättigheter för bland annat hbtq-personer, barn, äldre, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:27