Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag

Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag

Målet handlar om att ta hänsyn till mänskliga rättigheter när vi skriver beslutsunderlag till politiker samt risk- och händelseanalyser i vården. Exempelvis ska vi kunna göra prövningar av barnets bästa. För att alla ska kunna förstå underlagen ska vi använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk, så kallat klarspråk.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:30