Stärkt hbtq-kompetens

Stärkt hbtq-kompetens

Målet handlar om att öka medarbetarnas kompetens om levnadsvillkor och rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer). Västra Götalandsregionen har en diplomeringsutbildning om hbtq-kompetent bemötande.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:26