Nollvision för användning av tvångsåtgärder

Nollvision för användning av tvångsåtgärder.

Målet handlar om att patienter som behöver psykiatrisk vård ska vara mer delaktiga i vården. Vi ska minska användningen av tvångsmetoder, till exempel fastspänning. De patienter som ändå varit med om tvång ska tillsammans med vårdpersonal få prata om vad som har hänt och varför.