Nollvision för användning av tvångsåtgärder

Nollvision för användning av tvångsåtgärder.

Målet handlar om att patienter som behöver psykiatrisk vård ska vara mer delaktiga i vården. Vi ska minska användningen av tvångsmetoder, till exempel fastspänning. De patienter som ändå varit med om tvång ska tillsammans med vårdpersonal få prata om vad som har hänt och varför.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:31