Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser

Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser

Målet handlar om att Västra Götalandsregionen ska arbeta aktivt mot diskriminering och för att främja jämlikhet på våra arbetsplatser. Förvaltningar och bolag ska ta fram planer med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder, bidra till att öka mäns uttag av föräldraledighet och erbjuda praktik för människor på flykt som nyligen har anlänt till Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:30