Förståelse och egenmakt för patienter i vårdmötet

Förståelse för egenmakt för patienter i vårdmötet

Målet handlar om att stärka rätten till förståelse, inflytande och egenmakt för patienter och närstående. Handlingsplanen lyfter två av Västra Götalandsregionens modeller för att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal: samtalsmodellen "Förstå mig rätt", som handlar om att se till att patienten har förstått informationen och bildstödsmodellen "KomHIT" som underlättar patientens förberedelse och möte med vården.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:27