Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet handlar om att personer med funktionsnedsättning ska få mer jämlik tillgång till den fysiska miljön, genom att åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder i våra fastigheter och resecentrum. Medarbetare ska även få ökad kompetens om bemötande av personer med funktionsnedsättning genom en webbutbildning.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:26