Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämställdhet

Här kan du läsa mer om den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017, handlingsplanen för CEMR-deklarationen, broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess och Jämställd regional tillväxt.

Jämställt Västra Götaland 2019 - 2020

Västra Götalandsregionen har anslutit sig till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2019 – 2020. Strategin är tänkt att fungera som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Målgruppen är offentlig verksamhet, men även idéburen sektor och näringsliv kan ansluta sig till arbetet.

Syftet är att anpassa och konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål till regionala förutsättningar, fördjupa samverkan mellan centrala aktörer, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken. Västra Götalandsregionens handlingsplan för att genomför jämställdhetsstrategin är För varje människa Handlingsplanen för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017 - 2020

Jämställt Västra Götaland

Från #metoo till metod - chefsutbildning mot sexuella trakasserier

Västra Götalandsregionen har en utbildningen som vänder sig till chefer och syftar till att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas. Under hösten 2017 berättade många kvinnor om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo. Många berättelser handlade om arbetsplatsen, och erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella trakasserier av medarbetare, chefer eller brukare.  Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. Utbildningen innehåller:

  • Vad är sexuella trakasserier?
  • Varför sker sexuella trakasserier?
  • Verktyg och stödmaterial för mig som chef

Information och anmälan om utbildningen

Jämställd regional tillväxt

Västra Götalandsregionen har med finansiering av Tillväxtverket tagit fram och genomfört en handlingsplan för jämställd regional tillväxt för perioden 2016-2018. Syftet med arbetet var att bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland. Handlingsplanen innehöll aktiviteter inom tre prioriterade områden:

  • Synliggöra ojämlikhet genom kartläggningar av nuläget
  • Utbildning – bryta trender i utbildningsval genom normkritik
  • Främja jämställdhet vid fördelning av regionala utvecklingsmedel

Genomförandet skedde i ett partnerskap med kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen.

Handlingsplan Jämställdhet gör skillnad

Inom ramen för handlingsplanen om att skapa jämställd regional tillväxt togs följande utvärderingar, stödmaterial och rapporter fram:

Utvärdering av Jämställdhet gör skillnad

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad vid studie- och yrkesvägledning

Rapport om jämställt föreningsliv i Västra Götaland

Rapport om unga röster om Falköping

Rapport om unga röster om Sotenäs

Jämställdhet - en motor för samhällsutvecklingen, konferens 10 april 2018

Jämställdhetskartan lanserades! Här finns uppgifter om jämställdheten i Västra Götalands kommuner

CEMR-deklarationen

2008 antog Västra Götalandsregionen den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), som tagits fram av Council of European Municipalities and Regions. Västra Götalandsregionens handlingsplan för att genomföra CEMR-deklarationen är För varje människa Handlingsplanen för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017 - 2020.   

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen engelska

Jämställdhetsintegrerad budgetprocess

En jämställdhetsintegrerad budgetprocess innebär att jämställdhet beaktas i överenskommelser, verksamhetsplanering och detaljbudget som alla verksamheter arbetar med. En jämställdhetsintegrerad budgetprocess kan bidra till att jämställdhetsarbetet blir mer systematiskt och strukturerat – och leda till ökad jämställdhet i verksamheterna. Avdelning rättighet har samordnat arbetet med att ta fram en broschyr om jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Broschyr Vägen till en jämställd budget

Maria Talja

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-04-04 10:17