Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och utveckling

Här finns en kort sammanfattning av pågående och kommande studier om mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter. Du hittar även information om kommande seminarier. I undermenyn till vänster hittar du färdiga rapporter.

Pågående studier

Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Studien kommer att analysera hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Studien startar den 1 juli 2018 och pågår till juni 2019.

Forskare: Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet.

Pågående: Rätten till hälsa vid latent tuberkulos

Studiens fokus är att ta reda på hur tillgängligheten till vård ser ut för personer som remitterats till Angereds Närsjukhus på grund av misstanke om tuberkulos. Särskilt fokus ligger på hur personer med latent tuberkulos kunnat ta till sig information efter första besöket hos sjuksköterska och hur informationen kan förbättras. Studien tittar också på andra aspekter av tillgänglighet och på patienternas upplevelser av besöken.

Studien startar hösten 2018 och avslutas i januari 2020.

Forskare: Elisabet Lönnermark (projektledare), Gunilla Backman, Louise Danielsson, Jonas Hermansson, Henry Ascher. 

Pågående: Fördjupningsstudie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård (2017-2019)

Under 2015-2017 finansierade kommittén en studie om mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden. Studien visade att det krävs mer kunskap om när vården brister i mötet med personer med psykisk ohälsa. 2017-2019 finansierar kommittén för mänskliga rättigheter en fördjupad studie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård. Materialet består av avidentifierade anmälningar till patientnämnderna från 2017, där hälften har skrivits av en patient och/eller närstående och hälften har nedtecknats av en handläggare.

Forskare: Anna Råberus, doktorand vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Handledare: Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap

Referensgrupp: Styrgruppen för projektet "Att komma till sin rätt" (vårdpersonal och egenpecialister/fd patienter inom Psykosvårdkedja Nordost (PNO) samt representanter från kunskapscentrum för psykisk hälsa och avdelning mänskliga rättigheter.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-23 13:48