Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd

Bilden visar två barn som klättrar på en klättervägg.

Här hittar du information om ekonomiska stöd kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet: organisationsstöd och verksamhetsstöd.

Regionstyrelsens beslut 

Ansökningsperioden för organisationsstöd och verksamhetsstöd 2020–2022 var öppen mellan den 11 september till den 15 oktober 2019. Regionstyrelsen beslutade om vilka föreningar som blev beviljade organisationsstöd och verksamhetsstöd kopplat till mänskliga rättigheter på sammanträdet den 17 december 2019. Se nedan protokollsutdrag och fördelning av ekonomiskt stöd 2020. 

Nästa utlysningsperiod

Nästa utlysning för ekonomiska stöd kopplat till mänskliga rättigheter sker under hösten 2022. 

Organisationsstöd

Organisationsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Syftet är att stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Stipendier

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen ut två stipendier: ett människorättsstipendium och ett parasportstipendium. Här kan du läsa mer om dessa.

Vania Costa Timback

Organisationsstöd och verksamhetsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Barnrätt och paraplyorganisationer
Senast uppdaterad: 2020-07-03 20:26