Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dialog och samråd

en kvinna sitter med mikrofon mitt i en fullsatt biosittning

Beredningen för mänskliga rättigheter har fem samråd där politiker träffar representanter för organisationer i det civila samhället.

Samråden är till för att:

 • bidra till att det civila samhällets perspektiv, kunskap och erfarenhet tas tillvara i utvecklingen av Västra Götalandsregionens verksamheter
 • bidra till en hållbar utveckling genom att främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och motverka diskriminering
 • bidra till att främja medskapande och dialog mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen.

Utlysning om deltagande i samråden 2023-2026

Den 17 februari till 17 mars 2023 kan organisationer i det civila samhället ansöka om att delta i beredningen för mänskliga rättigheters samråd under mandatperioden 2023-2026.

Kriterier för medverkande organisationer

För att en organisation ska kunna delta i beredningen för mänskliga rättigheters samråd ska organisationen uppfylla följande kriterier:

 • bygga på demokratiska principer enligt regeringsformen, svensk lag, Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och FN:s kärnkonventioner
 • verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
 • verka på regional nivå eller ha regional relevans i Västra Götaland
 • ha som sin huvudsakliga verksamhet att arbeta med frågor som faller inom ramen för respektive samråd
 • vara partipolitiskt obunden
 • vara en ideell förening, trossamfund, ekonomisk förening eller stiftelse utan vinstintresse
 • ha antagna stadgar eller motsvarande
 • ha utsedd styrelse och revisor
 • ha system för uppföljning och återrapportering

Läs mer om samråden och ekonomisk ersättning här:

Samråd

Samråd barnrätt

Samlar organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barnets mänskliga rättigheter. Samrådet ska bidra till att erfarenheter och kunskaper från det civila samhället främjar och utvecklar arbetet med barnets mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Samråd funktionshinder

Samlar organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Organisationerna verkar för personer med funktionsnedsättning som berör syn, hörsel, rörelseförmåga, känslighet för vissa ämnen, intellektuell funktionsförmåga, kognitiv funktionsförmåga och psykisk hälsa. Samrådet ska bidra till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet.

Samråd hbtqi

Samlar organisationer som främjar homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Samrådet fokuserar på ojämlikhet och diskriminering kopplade till heteronormer, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet.

Samråd mänskliga rättigheter

Samlar organisationer som har som huvudsaklig verksamhet att främja mänskliga rättigheter och som arbetar mot diskriminering. Samrådet ska särskilt inkludera organisationer som främjar jämställdhet, antirasism och/eller religionsfrihet.

Samråd nationella minoriteter

Samlar organisationer som representerar någon av de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Eftersom den sverigefinska gruppen är störst har den fyra platser i samrådet, övriga fyra nationella minoriteter två platser vardera. Samrådet ska bidra till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Emma Broberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-19 01:04