Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990, som ett av de första länderna. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionen syftar till att synliggöra att varje barn, oavsett bakgrund, har egna rättigheter. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar:

  • Artikel 2 handlar om att varje barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Det handlar även om att avsätta resurser för barn och unga, artikel 4, och att barn, unga och vuxna har goda kunskaper om barnets rättigheter, artikel 42.

Hos barnombudsmannen kan du läsa mer om barnkonventionen


Senast uppdaterad: 2019-09-11 15:54