Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbutbildning: Barnkonventionen - från teori till praktik

Illustration av en kvinna anställd inom folktandvården som står lätt framåtböjd och välkomnar dig att slå dig ner i tandläkarstolen i mottagningsrummet.

För att öka kunskapen om barnets rättigheter och öka förståelsen för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen har VGR i samarbete med Sveriges kommuner och landsting tagit fram webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik. Utbildningen är framtagen för beslutsfattare, chefer och medarbetare i VGR men är också öppen för alla utanför organisationen som vill lära sig mer om barnkonventionen.

Inom mål 2 i VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkta rättigheter för barn och unga, handlar en åtgärd om att Västra Götalandsregionen genom webbutbildningen ska öka kunskapen om barnets rättigheter. 

Riksdagen har tagit beslut om att Barnkonventionen är lag i Sverige från och med 1 januari 2020. Den statliga barnrättighetsutredningen som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande, samt vikten av ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning. Som stöd för detta finns webbutbildningen.

Utbildningen är en grundutbildning som med fördel görs tillsammans i arbetsgruppen. Tanken är att deltagarna efter utbildningen ska ha kunskap för att kunna upprätta strukturer och rutiner för arbetet med barnets rättigheter. 

Till webbutbildningen "Barnkonventionen - från teori till praktik"

 

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-09-11 15:51