Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barnrättsperspektiv

Fotograf: Maja Kristin Nylander

För att kunna efterleva och tillämpa barnkonventionen måste ett barnrättsperspektiv genomsyra hela organisationen, från styrning och ledning till verksamhetsnivå. Beslutsfattare och medarbetare ska arbeta människorättsbaserat och systematiskt. För att arbetet med barnets mänskliga rättigheter ska prioriteras är det viktigt med krav på återrapportering till den politiska nivån.

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar och ska ses som en helhet. Ett barnrättsperspektiv motsvarar konventionens barnsyn och innebär att barnet inte får diskrimineras på någon grund (artikel 2), att barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3), att barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och att barnet får möjlighet att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12). Det handlar även om att avsätta resurser för barn och unga (artikel 4) och att barn, unga och vuxna har goda kunskaper om barnets rättigheter (artikel 42).

Mer information

I webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik, del 5, kan du lära dig mer om barnrättsperspektivet. 

Barnrättsperspektiv.pdf

Barnrättsperspektiv - vad innebär det? (framtagen av Sveriges kommuner och Landsting).pdf


Senast uppdaterad: 2022-12-07 15:26