Succé för filmfestivalens premiärturné

För andra året i rad direktsände Göteborg Film Festival invigningsceremoni och invigningsfilm till ett antal biografer i Västra Götaland. Förra året, 2017, streamades invigningen till 35 biografer, i år blev det 30 stycken. Inför 2017 års streaming avsatte kulturnämnden 353 000 kronor för projektledning och teknikstöd till biograferna, inför 2018 tillfördes Göteborg Film Festival medel i det långsiktiga uppdraget för att genomföra streamingen. Uppdraget att streama invigningen är alltså numer permanent.

Trots att antalet biografer var färre 2018 ökade biljettförsäljningen med 400 biljetter till totalt 2 233 stycken (1 788 för 2017). Göteborg Film Festival stod för programinnehåll, teknik och kommunikation/marknadsföring i tryckt material och sociala medier. Biograferna stod för lokal, personal och eventuella kringarrangemang. Biljettpriset sattes till 40 kronor och intäkterna tillföll respektive biograf.

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:34