Interkulturell dialog som en väg mot jämställdhet

Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?

Årets konferens handlar om dessa frågor. Du kommer att få ta del av föreläsningar, workshops, svenska och internationella goda exempel och en paneldebatt. Välkommen!

Fredag den 23 november 2018 09:00 - 17:00

Elite Park Avenue, Göteborg

Program

Moderator: Dona Hariri

09.00 Nationalism, interkulturell dialog och jämställdhet Rasoul Nejadmher

09.45 Den eviga förhandlingen: Sexism, rasism och kulturkrocksklyschor i ett föränderlig politiskt och kulturellt landskap Fataneh Farahani

11.00 Cloth, Skin, Fashion and the Stories They Hide and Tell Amal Azzudin, Naa Densua Tordzro

13.00 En visionär kritik av jämställdhet - om vikten av pluralism och öppenhet Lena Martinsson

13.45 Kvinnorörelsen i Afghanistan då och nu Farida Ahmadi & Soheila Heidari

15.00 Gender equality: inspiration from female activists in the Arab world Annemarie van Geel

15. 45 Panel med alla talare

17.00 Avslutning med mingel och bokrelease; du får ditt fria ex av antologin Interkulturell dialog i teori och praktik

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2018-11-20

Anmälan i Regionkalendern

Rasoul Nejadmehr

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-01 11:44