Kulturnämndens stipendiater 2018

Fotograf: Paul Bjorkman, Paul Björkman

Den 7 juni delar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ut kultur- och arbetsstipendier på Nya Varvet i Göteborg. Här är alla årets stipendiater:

Kulturstipendiater 2018

Kulturstipendier om vardera 30 000 kronor delas ut till personer som är verksamma inom olika konstområden i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser i kulturlivet.

Skaraborgsstipendiat 2018

Ett Skaraborgsstipendium á 30 000 kronor till en person med anknytning till Skaraborg. Stipendiet finansieras av Skaraborgs jubileumsfond.

Arbetsstipendiater 2018

Arbetsstipendier á 100 000 kronor tilldelades personer verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till utmärkta insatser i kulturlivet och stärka kulturskaparnas arbetsvillkor. Juryn som utser stipendiaterna består av Magnus Nygren (musik), Cecilin Gelin (konst), Anna-Stina Lindén Ivarsson (form och design), Michele Collins (scenkonst och teater)och Annika Ruth Persson (litteratur). 2018 tilldelas arbetsstipendier:

Senast uppdaterad: 2018-08-30 13:54