Fri entré på Göteborgs Naturhistoriska Museum

Göteborgs naturhistoriska interiör

Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.

Den fria entrén ska införas någon gång under 2018. I och med att Naturhistoriska får fri entré får alla regionägda besöksmål fri entré.

Avgiften för en biljett har hittills varit 40 kronor. Inkomstbortfallet för 2018 täcker kulturnämnden och därefter ska medel tillföras Västarvets detaljbudget.

Göteborgs Naturhistoriska Museum är en del av Västra Götalandsregionen och finns organisatoriskt placerad inom den regionala förvaltningen Västarvet.

Senast uppdaterad: 2018-08-30 13:54