Europeiska unionen (EU)

Kulturnämndens internationella arbete syftar till att öka kunskapen om omvärlden och stimulera till utbyte. Det handlar om att vara en del av en helhet, att påverka Europas utveckling.

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känd som pådrivare i policy- och utvecklingsarbete. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som dörröppnare för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland.

Aktuella organisationer:

Aktuella organisationer är European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC ) och European Cultural Tourism Network och Intercom (ECTN). Kulturnämnden bevakar även det brysselbaserade nätverket av regioner för kultur: RICC (Regional Initiative for Cultue and Creativity). 

Delta i EU-projekt

Är du intresserad av europeiskt kultursamarbete och europeiskt ekonomiskt stöd? Kulturnämnden samarbetar med Kultur i Väst för att öka kunskapen om olika EU-fonder och metoder för samverkan. De arrangerar seminarier och bjuder in till nätverksmöten för kunskapshöjning.

Kontakt Ingrid Thornell: ingrid.thornell@kulturivast.se

Coachning för att ta fram projekt kan man få av organisationen Tillt. De hjälper kulturorganisationer att lotsa  projektidéer fram till en ansökan. Metoden bygger på att den som söker själv är aktiv och blir godkänd på en nivå innan man går till nästa.

Kontakt Tiago Prata: Tiago@tillt.se

Medfinansiering av ditt EU-projekt

Om din ansökan är av så god kvalitet att den tillelas EU-stöd kan kulturnämnden bidra till din egeninsats.

Kontakta Annika Strömberg: annika.stromberg@vgregion.se

Behandling och beslut

Skicka senast 10 dagar före deadline din EU-ansökan i så färdigt skick som möjligt, till koncernavdelning kultur. Ange i mejlet vem som söker och hur mycket. Ange er del av både aktiviteter och budget, i relation till helheten.

Kulturnämnden går aldrig in med hela egeninsatsen: ange hur stor del er egen verksamhet bidrar med och eventuellt andra medfinansiärer till er egen del.

Ansökan snabbgranskas och ett medfinansieringsintyg skickas före deadline.

Redovisning

Den rapportering EU kräver skickas även till kulturnämnden. Rapportera eventuella avviklelser under projektets gång.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Annika Strömberg

Regionutvecklare – EU-samordnare, stf. Kulturchef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:53