Kulturens nyhetsbrev

Koncernavdelning kultur skickar ut ett nyhetsbrev efter varje nämndsammanträde till kultursektorn i Sverige. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att anmäla dig här nedan.

Prenumerera på kulturens nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2018-04-04 12:24