Kulturens krönika

Här hittar du krönikor publicerade i koncernavdelning kulturs nyhetsbrev.

Kulturens krönika

2017 års filmframgångar samt skandalder har intensifierat debatten och inget tyder på att samtalet om film ska avta under 2018. Men vilken roll tar filmen i framtida kulturplaner och samverkansmodeller? Stor, spår kulturchef Staffan Rydén.

Nätrollen finns där ute – och de putsar tangenterna inför nästa fria demokratiska val. Men kulturnämnden har plockat upp den kastade handsken och bidrar till att Västra Götaland profilerar sig på nutidens mediesamhälle och demokratins framtidsfrågor.

Hösten är den årstid som kanske allra mest påminner oss om livets naturliga rytm. Den moderna tekniken som vi varje dag möter i hemmet och på jobbet både inbjuder till och kräver, att vi ska vara ständigt uppkopplade och aktiva. Naturen bjuder motstånd och drar långsamt men bestämt sitt vintertäcke över sig och kopplar ur. Den uppladdning som vi gör över natten tar naturen en vinter på sig att fullfölja. Vi lever samtidigt i långa och korta cykler. Den ena uppmuntrar ständigt nya initiativ och förnyelse, den andra eftertänksamhet och långsam men metodisk utveckling.

Arriving to a new country, having survived, in many cases a horrendous past and long journey with great hopes and energy for the future but faced with a new culture, language and with the absence of intersectoral welcoming strategy confronts all refugees and newcomers with a lot of challenges. Everyone starts with mixed feeling of happiness and worries but, after a short time, this turns to isolation and uncertainty and soon these feelings turn into depression, frustration and loss of faith in being included at all, turned into possible passive future citizens during the first few months in this new country!