Filmat material

Här hittar du ett urval av filmat material från koncernavdelning kultur – konferenser, informationsfilmer och annat som ger dig kunskap om det regionala arbetet med att stärka och utveckla kulturen. Fler filmer och klipp går även att hitta på vår youtubekanal, www.youtube.com/vgrkultur