Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smart specialisering

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp som utgör en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning. Det pågår ett utvecklingsarbete hösten 2021 för att ta fram en uppdaterad smart specialiseringsstrategi för Västra Götaland, i linje med den nya regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar.

Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Smart specialisering har blivit ett allt mer viktigt verktyg för tillgången till internationella partnerskap och konkurrensutsatt finansiering på nationell och internationell nivå.

Västra Götalandsregionens strategi för smart specialisering anger särskilt kunskapsintensiva områden i Västra Götaland med omställningspotential, där akademin och näringslivet har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential.

Strategi för smart specialisering

I Västra Götaland har styrkeområden länge varit en viktig del av den regionala utvecklingsstrategin. Västra Götalandsregionen utför ett kontinuerligt analysarbete för att öka kunskapen om regionala förutsättningar i de olika styrkeområdena. 

Hösten 2021 pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram en uppdaterad smart specialiseringsstrategi för Västra Götaland.

Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Utöver att ta fram en ny strategi för smart specialisering ska nya planer/program tas fram som ska stötta ett genomförandet enligt den nya regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030

En fördjupad beskrivning finns i foldern Smart Specialisering i Västra Götaland och Smart Specialisation in Västra Götaland (eng).

Utvecklingsområden

Förutsättningar för en attraktiv och hållbar region

Förutsättningar för kunskapsbaserad utveckling

  • IKT
  • Hållbar produktion

Kartläggning av europeiska regioner med liknande smart specialisering

Robin Kalmendal

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-01-04 14:42