Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökat arbetsdeltagande

Unga med gymnasieutbildning får allt svårare att få jobb. Unga med endast fullgången grundskola har det ännu svårare på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högst bland unga som är 24 år eller yngre och bland utrikes födda och med enbart grundskolebetyg. Vår vision är att alla ungdomar ska ges möjlighet att få ta del av samhället genom att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler behöver klara av sina grundskole- och gymnasiestudier. Trenden att unga med sämre stöd hemifrån hamnar i utanförskap ska brytas.

VG Samverkansgrupp

Avdelning folkhälsa ingår i VG samverkansgrupp tillsammans med Försäkringskassan, Kommunalförbunden, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket. Samarbetet syftar till att effektivisera myndigheters arbete att möta upp grupper som står långt från studier och arbete.

Kontakt: anna.s.svensson@vgregion.se

Kulturtolkar

Vi genomför en kartläggning av kulturtolkars funktion och möjligheter. Målet är att utvärdera om kulturtolkar behövs som egen profession i samhället.

Kontakt: salam.kaskas@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-07 10:51