Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Livsvillkor och levnadsvanor

Nedan kan du läsa mer om de prioriterade utvecklingsområden som avdelning social hållbarhet arbetar med.

  • Vårt arbete syftar till att samverka med de verksamheter som kan främja hälsosamma levnadsvanor, särskilt med fokus på barn och deras familjer. Exempel på samverkanspartners är barnhälsovården, folktandvården och idrottsrörelsen.

  • Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp och omfattar både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa och omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Psykisk ohälsa kan vara många olikartade tillstånd, alltifrån enstaka och mildare psykiska besvär till allvarliga psykiatriska tillstånd. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och suicid, och många som tar sitt liv har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa.

  • I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Vi driver olika samarbeten och projekt för att barn och unga i Västra Götaland ska få goda uppväxtvillkor. De olika arenor vi arbetar på för att bidra till det, är till exempel familjecentraler, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar.

  • Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Att känna delaktighet i samhället och ha möjlighet till fysisk aktivitet ger förutsättningar till ökad fysisk, psykisk och kognitiv hälsa.


Senast uppdaterad: 2022-10-12 14:49