Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar, webbutbildningar, seminarier och workshops

Här hittar du aktuella utbildningar, seminarier och workshops som LMH är med och arrangerar eller som vi vill sprida.

Utbildning i tortyrskador och tortyrdokumentation

Västra Götalandsregionen genomför tillsammans med Röda Korset en utbildningsdag om tortyrskador och tortyrdokumentation. Utbildningsdagen ger möjlighet till en fördjupning i tortyr med syfte att främja vårdens förmåga att upptäcka, dokumentera och planera vårdinsatser för tortyrskadade.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Förmiddagen är mer allmän och riktar sig till all allmänmedicinsk personal som vill ha en ökad kunskap inom området. Eftermiddagen är mer specialiserad och riktar sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och psykologer som har ett aktivt patientarbete med tortyrskadade.

Utbildningen ges vid två tillfällen. P.g.a. Covid-19 har vi begränsat hur många som kan vara fysiskt på plats. Dessa platser är i första hand riktade till de som kan vara med heldag. Vid tillfället i Göteborg finns det även möjlighet att anmäla sig till förmiddag, antingen att fysiskt på plats eller via länk.

11/11 Skövde - kl 9-16, länk direkt till anmälan  

24/11 Göteborg - kl 9-12, länk direkt till anmälan

24/11 Göteborg - kl 9-16, länk direkt till anmälan

För mer information:  

Inbjudan utbildning i tortyrskador och  tortyrdokumentation

Utbildning i Teaching Recovery Techniques (TRT)

LMH genomför tillsammans med BRIS en utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT). TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen att hantera traumatiska minnen genom inslag av psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker.

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn som flytt i din verksamhet inom exempelvis vårdcentral, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller elevhälsa.

Utbildningen är gratis och genomförs digitalt via Zoom. Det är viktigt att alla har tillgång till egen dator och headset.

För mer information:

Inbjudan till utbildning i Teaching Recovery Techniques (TRT)

Region Västmanlands webbutbildning för tolkanvändare 

Region Västmanlands grundläggande webbutbildning för tolkanvändare

 

Arkiv

TRT (teaching Recovery Techniques) utbildning 2019-2020

Utbildningsträffar receptionister

Spridningskonferens Hälsa i Sverige

Seminarieserie med tema migration och hälsa

Seminarium 23 januari - Återkoppling och framåtspaning, ett år med Lärandecentrum för migration och hälsa (LMH)

Seminarium 23 januari - Vad gör vi när det händer igen? Lärdomar och erfarenheter från flyktingmottagandet 2015–2016. Förslag och diskussion för en bättre beredskap i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2020-09-09 12:43