Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsokommunikation

I samband med det ökade antalet asylsökande under 2015 och 2016 initierades ett antal projekt på området hälsokommunikation på flera håll i landet och så även i Västra Götalandsregionen. Syftet var att nå ut till asylsökande och nyanlända med information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt egenvård. Tillgången till och kvaliteten på den hälsoinformationen som ges skiljer sig inom regionen vilket är anledningen till att LMH driver frågan för att säkerställa att information kring egenvård och hälso- och sjukvårdssystemet ges jämlikt över regionen till alla asylsökande och nyanlända.

Hälsa i Sverige

I september 2019 avlutades projektet Hälsa i Sverige som har pågått sedan januari 2017. Projektet har riktat sig till asylsökande och nyanlända med målet att stärka asylsökande och nyanländas egna resurser till att fungera i samhället och uppmuntra dem till att söka vård på adekvat nivå för sin problematik. Detta genom att erbjuda kultur- och språkanpassad hälsoinformation för alla i målgruppen samt hälsostöd i grupp för de som vill. 

Projektet har utvärderats av Göteborgs universitet i rapporten Kan Hälsostöd främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och hälsolitteracitet hos asylsökande och nyanlända?

Inom ramen för projektet har ett antal verktyg tagits fram som kan vara ett stöd under informationsträffar och liknande. Materialet är under vidareutveckling. Kommer att publiceras på nytt när det är klart. 

Information Sverige
Länsstyrelsernas webbplats som samlar samhällsinformation för asylsökande eller de som nyligen har fått uppehållstillstånd. Boken ”Om Sverige” är ett kursmaterial framtaget av Länsstyrelsen och innehåller bland annat information om vårdinformation och egenvård.


Senast uppdaterad: 2021-08-31 14:10