Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tolk

Hälso- och sjukvården är skyldig att anpassa information efter individens förutsättningar och behov. Den som inte förstår eller talar svenska ska därför erbjudas språktolk.

Barn ska inte användas som tolkar av flera anledningar, bland annat kan det leda till att patientsäkerheten riskeras, att patientsekretessen röjs, kan leda till missförstånd och att tolkningen inte blir neutral.

Västra Götalandsregionens leverantör av tolktjänster är Tolkförmedling Väst.
För mer information läs mer på Tolkförmedling Västs hemsida 
För bokning av tolk, klicka här 

Tänk på att beställa utbildade SRHR-tolkar om samtalet berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, relationer, kön eller könsidentitet, familjeplanering, hbtq-frågor, våld i nära relationer eller sexuellt överförbara infektioner. 

Tänk på att beställa tolk i god tid och glöm inte att avboka tolk om besöket ställs in!

De vanligaste tiderna att använda tolk är kl. 10-11 och 13-14. Under de här tiderna kan det vara svårare att få en tolk. Det kan vara bra att tänka på redan vid bokning av den tolkbehövande.

Bra att tänka på vid tolkanvändning

  • det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt samtal
  • låt tolken presentera sig
  • tala direkt till patient
  • uttryck dig klart och tydligt
  • säkerställ att du och din patient förstår varandra
  • låt tolken prata till punkt
  • tolkens uppgift är att tolka, inte delta i samtalet eller ge uttryck för egna åsikter
  • tolken ska inte användas till andra uppgifter än tolkning.

TolkNu – vid akut tolkbehov

Tolkförmedling Väst tillhandahåller en ny tjänst som gör det möjlighet att få tillgång till telefontolk inom 5 minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

Förfarandet är enkelt. Du väljer det språk du önskar på webben eller i appen och inom fem minuter kan tolkningen påbörjas.

Ladda ner appen i Google Play eller i App Store eller använd webbtjänsten som du når via www.tolkformedlingvast.se. Där finns också steg för steg-instruktioner om hur du gör för att komma igång.

KomHIT flykting - Bildstöd

Bildstöd är ett verktyg att använda för att säkerställa att patient och personal förstår varandra.  Det finns framtaget för en mängd olika verksamheter och för olika situationer. Alla framtagna bildstöd finns på 10 olika språk; albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja.

På hemsidan www.kom-hit.se hittar man allt som finns framtaget men det finns också en resurs att skapa egna bildstöd och ladda hem stöd som andra har skapat. På hemsidan finns det även utbildningar och annan information som kan vara viktig att känna till. 

                            

Senast uppdaterad: 2019-07-16 17:05