Lärandecentrum migration och hälsa (LMH)

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen. Lärandecentrum migration och hälsa är en resurs i detta arbete.

Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) ska bidra till lärande i migrationsfrågor, vara ett kunskapsnav och präglas av ett arbetssätt som bygger på interkulturell dialog, med målet att skapa jämlika förutsättningar för migranters hälsa. 

Vi vänder oss i första hand till personal som möter migranter eller arbetar med migationsfrågor, i verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Läs mer om LMH:s uppdrag här

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:34