Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp och omfattar både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa och omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Psykisk ohälsa kan vara många olikartade tillstånd, alltifrån enstaka och mildare psykiska besvär till allvarliga psykiatriska tillstånd. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och suicid, och många som tar sitt liv har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa.

Män i alla åldersgrupper anger ett större psykiskt välbefinnande än vad kvinnorna gör medan kvinnorna i alla åldersgrupper upplever mer ängslan, oro och ångest än männen. 

Under 2019 dog 1 269 personer i Sverige av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 873 män och 396 kvinnor.

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt

Vårt regionala uppdrag

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor i Västra Götaland. Läs mer om uppdraget här.

Psykisk hälsa

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa men många drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning. Läs mer om psykisk hälsa här.

Bryt ensamheten

Att vara ofrivilligt ensam skadar hälsan och utger sig i både psykiska och fysiska symptom. Det är ett allvarligt folkhälsoproblem och är skrämmande att uppleva, det kan väcka känslor av otrygghet, nedstämdhet och övergivenhet som leder till depression. Läs om ofrivillig ensamhet här.

Suicidprevention

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Läs mer om suicidprevention här.

Stöd och hjälp

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt. Läs mer om vad du kan göra här.

Agneta Eriksson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Paulsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-17 12:01