Sociala investeringar

Inom kraftsamlingen pågår en rad aktiviteter som finansieras via sociala investeringsmedel. Investeringarna ska utveckla samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter genom förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. 

Läs mer om de sociala investeringarna här 

Senast uppdaterad: 2018-05-04 10:32