SIP - samordnad individuell plan

händer

SIP - samordnad individuell plan, är en av många åtgärder där målet är att förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Samverkan är ett medel för att åstadkomma detta. Samverkan kan ske exempelvis genom överenskommelser såsom Västbus i Västra Götaland, gemensamma möten och gemensam dokumentation vilket SIP är ett exempel på. Att skriva en SIP är alltså inte ett mål i sig utan ett verktyg för att åstadkomma en god vård och omsorg som är anpassad till individens behov. 

Läs mer om SIP här

Senast uppdaterad: 2018-05-04 10:32