Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland

Barn

Som en del av uppdrag psykisk hälsa har en länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland tagits fram. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Läs handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland här

Senast uppdaterad: 2018-05-04 10:32