Bättre folkhälsa genom skolframgång – innovationsprojekt i Angered

Foto: Lo Birgersson

Innovationsprojektet i Angered handlar om att förbättra folkhälsan genom tidiga förebyggande insatser med fokus på barn och unga. Vi skapar ett närvaroverktyg genom användning av kunskaper och forskning som finns för närvaroarbete i grundskolan som kopplas ihop med stordata (big-data) från lärarnas dagliga närvarorapportering. Närvaroverktyget kommer att utvecklas i samarbete med lärare och annan skolpersonal. Allt eftersom projektet utvecklas kommer lärare få vara med och testa närvaroverktyget som tas fram och även bidra till dess utveckling. På ett enkelt sätt hoppas vi att verktyget ska underlätta och vara stöd till lärarnas och rektorernas dagligarbete med närvarofrågan och leder till ökad närvaro och på sikt förbättrad folkhälsa.

Läs mer om projektet här

Skolan  en viktig roll 

En lyckad skolgång ger även barn och unga bättre förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället. Skolan har därför en viktig roll för att alla barn ska få samma möjligheter och arbeta främjande är en viktig del av tidiga förebyggande insatser inom elevhälsan. I närvaroverktyget ingår därför en verktygslåda med förslag på evidensbaserade insatser så kallade ”best pratices” för att öka närvaron hos elever. Projektets utgångspunkt är därmed att stödja barn och unga att kunna ta hand om sin hälsa är därför en förutsättning för att lyckas med skolan, ha framtidstro, sträva efter att uppnå sina drömmar och förbättrad folkhälsa och är en grundläggande framgångsfaktor i detta arbete. Genom det här projektet hoppas vi kunna bidra därmed till det långsiktiga arbetet med att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg och Sverige.

Foto: Lo Birgersson

Samverkansprojekt med flera aktörer

Projektet sträcker sig fram till januari 2019 och är ett samverkansprojekt med stöd från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet placerad under Näringsdepartementet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan aktörer inom forskning, offentlig sektor och privat sektor. Samarbetspartners är: Institutet för framtidsstudier (IFFS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Linköpings Universitet (LIU), Karolinska Institutet (KI), Intraservice, Västra Götalandsregionen (enheten för samhällsanalys) Ivbar Institute AB, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska och Ping Pong AB. 

Kontaktperson för frågor

Sara Näsström
sara.nasstrom@angered.goteborg.se

Senast uppdaterad: 2018-05-04 10:32