Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medveten närvaro minskar skolelevers stress

Maria Hägg och Charlotte Eriksson om resultaten av TMR – Träning för Medveten Närvaro i skolan.

Ökad koncentration och studiero i klassrummet är resultatet av Träning för Medveten Närvaro, TMR. Nio skolor har fått chansen att pröva metoden som utvecklats av psykologer i Göteborgs stad Väster och har utvärderats i en forskningsstudie som Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd finansierat. Starka känslor och tufft skolarbete har blivit lättare att hantera berättar eleverna själva.

Metod för ökat välmående

Charlotte Eriksson, leg. psykolog på Psykologenheten Väster i Göteborgs stad utbildar i Träning för Medveten närvaro och Resiliens, TMR. Resiliens är ett annat ord för mental härdighet som innebär att man är motståndskraftig mot vardagens prövningar, som stress i skolan. Nio skolor i Göteborgs stad Väster har erbjudits att testa metoden. Intresset har spridit sig och fler skolor som vill delta hör av sig till Psykologenheten Väster.

– Majoriteten av alla vi möter är varit väldigt intresserade av TMR som metod. Vi utbildar skolklasser och skolornas elevhälsoteam. Efter vår insats jobbar lärarna vidare med sina klasser på olika sätt. I en klass gör de andningsövningar varje skoldag klockan elva, före skollunchen. Det är jättehäftigt att höra om hur skoleleverna använder TMR. De är inte lika rädda för sina starka känslor längre. De upplever att de har mer kontroll över krävande situationer och sitt mående, säger Charlotte Eriksson.

Nytt och hett forskningsområde

Forskning om medveten närvaro hos barn och unga är på stark frammarsch. Pilotprojektet TMR-G i skolklasser i Göteborgs stad Väster ingick i en forskningsstudie vid Sahlgrenska Akademin. G står för generell, som betyder att metoden ska fungera väl i skolan för de allra flesta barn. Forskningsresultaten visar att medverkande elever har haft hjälp av metoden. De upplevde ett ökat välbefinnande och visade på ökad uppmärksamhet och impulskontroll.

Materialet som är framtaget till skolans år 4 och 5, bygger på kännedom om hur känslor och tankar styr vårt handlande, och att vi kan påverka hur vi agerar i olika situationer. Eleverna får aktivt träna den medvetna delen av hjärnan, som vi använder när vi lär oss saker. I materialet ingår pedagogiska filmer, ljudfiler och illustrativa övningar för klassrummet som går att ladda ner fritt på nätet.

Funkar bra för de flesta elever

– Eleverna har börjat förstå att man inte är ensam om att känna oro eller rädsla, berättar Tanja Tinglöf, klassföreståndare i en femteklass på Långedragskolan i Göteborg. Att jobba med TMR i klassen normaliserar känslor som vi alla har någon gång, och det är viktigt att barnen får träna sin närvaro tidigt. Hjärnan behöver vila emellanåt. Kollegan Maria Mok på Vättnedalsskolan håller med.
– Jag rekommenderar starkt TMR, men jag tror att det är av yttersta vikt att läraren själv är intresserad av metoden och är positivt inställd. Jag tror inte det fungerar om man räknar med att metoden "sköter sig själv". I början var det lite svårt att få till en rutin för övningarna men nu har vi TMR på schemat. Elever som först inte ville delta, hänger på och visar ett större lugn under skoltid.

Ett steg mot bättre skolresultat

–Att erbjuda TMR i skolan kan vara ett steg på vägen för att hjälpa barn, föräldrar och lärare att minska psykisk ohälsa bland unga i Sverige, menar Maria Hägg, elevhälsochef och psykologiskt ledningsansvarig på grundskoleförvaltningen i Västra Göteborg. Programmet ska inte kompensera för en stressig skolmiljö, men den kan stärka eleverna till ökad självkännedom som på sikt kan få fler att klara skolan. Elever som vi träffar säger att skolarbetet känns lättare och att de har bättre fokus i klassrummet med hjälp av TMR, berättar hon.

Fritt pedagogiskt material

Material för Träning för Medveten närvaro och Resiliens, TMR finns fritt att ladda ner på Elin Borgs webbplats. Elin Borg är mindfulnesslärare och socionom och har varit med och utvecklat materialet i pilotprojekt TMR i Göteborgs stad Väster. Pilotprojektet finansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Länk till TMR-Well-Aware-ness

Se filmen om pilotprojekt TMR här 

Senast uppdaterad: 2019-12-13 13:41